Speelgoed voor kinderen met astma

Wereld Astma dag: 5 mei 2020
11 t/m 16 mei 2020 digitale Collecteweek Longfonds

SPEELGOED VOOR KINDEREN MET ASTMA

In Nederland zijn er ruim 640.000 mensen met astma. Er zijn meer vrouwen dan mannen met de ziekte. Van deze groep mensen zijn er ongeveer 100.000 kinderen. De verwachting is dat het aantal mensen met astma in de komende jaren verder zal stijgen. De patiënten krijgen benauwdheidsaanvallen die meestal worden veroorzaakt door stoffen die worden ingeademd of door stoffen die klachten veroorzaken door een allergie.
Om meer aandacht te vragen voor Astma en aanverwante aandoeningen wordt op 5 mei a.s. de Wereld Astma dag gehouden. Op dit moment zorgen stuifmeel en pollen bij veel volwassenen en kinderen voor last; het kan de oorzaak van astma zijn.

Natuurlijk willen kinderen met astma ook graag spelen. En gelukkig kan dat. Wel moet even worden nagedacht over het materiaal waar het speelgoed van is gemaakt want niet ieder materiaal is geschikt. De tips zijn opgenomen in de folder “Speelgoed voor kinderen met astma” die staat op de site www.speelgoedinfo.nl/folders.
Klik hier voor de tekst van de folder.

Meer informatie?

De Stichting SpeelGoed Nederland geeft informatie over goed speelgoed op www.speelgoedinfo.nl. Ook over speelgoed dat geschikt is voor kinderen met astma. De folders kunnen door geïnteresseerden en door scholen, ziekenhuizen en instellingen gratis worden aangevraagd via de internetsite http://www.speelgoedinfo.nl/folders.

SpeelGoedInfo.nl geeft informatie over speelgoed

https://speelgoedinfo.nl/
https://www.speelgoedvanhetjaar.nl/

Informatie over astma en longziekten

https://astmakids.longfonds.nl/
https://www.longfonds.nl/corona-longziekten
https://www.longfonds.nl/astma