Vragen

Veelgestelde vragen

Aan welke eisen moet speelgoed voldoen?

Aan welke eisen moet speelgoed voldoen?/ “Is speelgoed wel veilig?”

Op deze vraag is eigenlijk maar één antwoord mogelijk: Ja!
Speelgoed moet voldoen aan Europese richtlijnen op het gebied van veiligheid. Daar bestaat wetgeving over. Op elk stuk speelgoed dat verkocht wordt, staan de letters CE. Deze letters betekenen Conformité Européenne.

Toch gebeuren er af en toe ongelukken met speelgoed. In vrijwel alle gevallen is daarbij niet het speelgoed zelf de boosdoener, maar de manier waarop ermee gespeeld werd. En daarbij komt de rol van de opvoeders en verzorgers in beeld!

In veel gezinnen hebben baby’s één of meer oudere broers of zusjes. Die spelen met ander speelgoed dan de baby. Het is bekend dat een baby haast alles met de mond wil onderzoeken. Dan moet je uitkijken dat er geen speelgoed met kleine onderdelen binnen zijn bereik komt. Want dan kan kan hij het in zijn mondje stoppen, en er misschien in stikken!

Oudere kinderen willen graag buiten spelen, bijvoorbeeld steppen of op skates of skeelers. Het is aan ouders of verzorgers om in de gaten te houden dat daarbij beschermend materiaal voor bijvoorbeeld polsen en knieën wordt gedragen, zoals nadrukkelijk op de verpakking wordt aangeraden.

Het gaat er dus om dat volwassenen hun gezond verstand gebruiken en de speelomgeving van kinderen kritisch in de gaten houden. Geen doppen van stiften laten slingeren, geen klein constructiemateriaal op de vloer waar ook een baby kruipt. Geen secondenlijm laten gebruiken bij het knutselen, en leren hoe ze met een schaar moeten omgaan. En ook: uitkijken met spullen die niet als speelgoed bedoeld zijn, zoals sierpoppen.

Om ouders erop attent te maken dat bepaald speelgoed extra waakzaamheid vraagt, is overigens op speelgoed het symbooltje te vinden van een babyhoofdje in een verbodsbord: Niet bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Kortom: bij veiligheid en speelgoed gaat het vooral om voorzorgsmaatregelen in de speelomgeving en om de vraag of kinderen spelen met speelgoed dat voor hun leeftijd geschikt is. Ouders en verzorgers: blijf waakzaam!

Zitten er gevaarlijke stoffen in speelgoed?

Speelgoed en het milieu
In het “speelgoedbesluit” is vermeld welke materialen in welke hoeveelheden in speelgoed mogen worden verwerkt. De leveranciers van merkspeelgoed houden zich daar aan. Bovendien mag speelgoed dat niet voldoet aan de eisen die door de overheid zijn gesteld, niet op de Nederlandse markt worden gebracht.

In speelgoed zijn niet meer of minder gevaarlijke stoffen voor het milieu verwerkt dan in andere consumentenprodukten. Helaas treedt er bij het vervaardigen van speelgoed en bij het afbreken ervan altijd wel enige schade op, overigens net zoals bij alle produkten die worden gemaakt. De leveranciers van merkspeelgoed zien er nauwlettend op toe dat die schade zo veel mogelijk beperkt wordt. Zij maken hun producten ook zeer duurzaam. Dat betekent dat er met de produkten gedurende een langere periode kan worden gespeeld. Bovendien zijn zij zich er goed van bewust dat met een groot aantal van hun produkten met name door kinderen wordt gespeeld. Met kinderen moet je heel voorzichtig zijn. Daarom streven de leveranciers er naar de toepassing van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te beperken.

Wat doet de Stichting SpeelGoed Nederland?

De Stichting SpeelGoed Nederland geeft voorlichting en informatie over goed speelgoed. Zij geeft advies aan consumenten maar ook aan scholen, bibliotheken, spelotheken, dokterspraktijken etc. Doel is mensen te helpen bij het herkennen en kiezen van kwalitatief goed en veilig speelgoed. Bijvoorbeeld door de uitgave van diverse themafolders.

Is houten speelgoed beter?

Is houten speelgoed beter dan kunststof speelgoed?
Houten speelgoed is niet beter of slechter dan speelgoed gemaakt van kunststof. Beide soorten hebben hun eigen voor- en nadelen. Naar mening van de stichting moeten kleine kinderen dan ook met beide materialen kennis maken en spelen! Inderdaad, er zijn speelgoedwinkels waar met name of zelfs uitsluitend houten speelgoed wordt verkocht. Dat is niet zo vreemd want houten speelgoed is mooi en duurzaam. In deze tijd is er veel aandacht voor milieuvriendelijke producten en houten speelgoed toont zeer milieuvriendelijk.

Goed speelgoed dat van kunststof is gemaakt, is trouwens ook duurzaam en goed voor het milieu.

Is elektronisch speelgoed slecht?

Is elektronisch speelgoed slecht voor een kind?
Uit verschillende (wetenschappelijke) onderzoeken is gebleken dat – indien een kind niet lijdt aan epilepsie – het spelen met spelcomputers niet slecht is. Maar te veel lezen is ook niet goed. En altijd dezelfde spelletjes spelen gaat ook vervelen. Kinderen moeten gestimuleerd worden verschillende dingen te doen en activiteiten af te wisselen. Per slot van rekening eet je ook niet iedere dag patat omdat je dat zo lekker vindt.

Meer informatie over dit onderwerp is ook te verkrijgen bij de producenten van spelcomputers.

Vragen aan deskundigen

Hoe kan ik zien aan wat voor soort speelgoed mijn dochtertje (13 maanden) toe is?

Kinderen spelen vaak met speelgoed dat hen uitdaagt om die dingen te doen die ze net nieuw hebben geleerd. Dus telkens wanneer u ziet dat uw kind een nieuwe mijlpaal heeft bereikt, kunt u op zoek gaan naar speelgoed dat daar een appèl op doet. Zo vinden kinderen die net kunnen lopen het vaak prachtig om iets voort te duwen. Een poppenwagentje of een winkelwagentje is dan bijvoorbeeld heel leuk om aan te schaffen. Het leuke aan dit speelgoed is bovendien dat het meegroeit met uw kind. Als uw kind nog een beetje ouder wordt, zal ze u steeds meer gaan imiteren en gaan doenalsof. Daar leent dit speelgoed zich ook heel goed voor. Sommige ouders proberen hun kind in hun ontwikkeling te stimuleren door speelgoed te kopen dat net een beetje boven hun niveau ligt. Ik ben daar niet zo’n voorstander van. Het waardevolle van spelen is juist dat je dan dingen doet die je goed kunt, waardoor je je goed voelt en zelfvertrouwen opbouwt. Door uw kind telkens speelgoed aan te reiken dat te moeilijk is, zal ze juist niet dat trotse gevoel ervaren. De truc is dus goed naar uw kind te kijken en speelgoed te kopen dat een appèl doet op datgene wat ze net nieuw heeft geleerd of ervaren. Daar zal ze het meest van genieten. Ik wens u en uw kind veel speelplezier! Hopelijk bent u met het antwoord geholpen.Kinderen spelen vaak met speelgoed dat hen uitdaagt om die dingen te doen die ze net nieuw hebben geleerd. Dus telkens wanneer u ziet dat uw kind een nieuwe mijlpaal heeft bereikt, kunt u op zoek gaan naar speelgoed dat daar een appèl op doet. Zo vinden kinderen die net kunnen lopen het vaak prachtig om iets voort te duwen. Een poppenwagentje of een winkelwagentje is dan bijvoorbeeld heel leuk om aan te schaffen. Het leuke aan dit speelgoed is bovendien dat het meegroeit met uw kind. Als uw kind nog een beetje ouder wordt, zal ze u steeds meer gaan imiteren en gaan doenalsof. Daar leent dit speelgoed zich ook heel goed voor. Sommige ouders proberen hun kind in hun ontwikkeling te stimuleren door speelgoed te kopen dat net een beetje boven hun niveau ligt. Ik ben daar niet zo’n voorstander van. Het waardevolle van spelen is juist dat je dan dingen doet die je goed kunt, waardoor je je goed voelt en zelfvertrouwen opbouwt. Door uw kind telkens speelgoed aan te reiken dat te moeilijk is, zal ze juist niet dat trotse gevoel ervaren. De truc is dus goed naar uw kind te kijken en speelgoed te kopen dat een appèl doet op datgene wat ze net nieuw heeft geleerd of ervaren. Daar zal ze het meest van genieten.

Wat is goed/leerzaam speelgoed voor een verstandelijk gehandicapt schoolkind?

Bij kinderen met een verstandelijke handicap is de ontwikkeling van het spel precies hetzelfde als bij kinderen zonder verstandelijke handicap; hij loopt alleen vertraagd. Voor ouders is het daarom vaak lastig om in te schatten welk speelgoed geschikt is voor hun kind. U kunt de richtlijnen die op het speelgoed zelf staan vaak niet volgen, omdat deze gelden voor kinderen zonder handicap. Daarom is het heel waardevol om aan de intern begeleider, pedagoog of leerkracht op school te vragen op welk niveau uw kind functioneert en speelgoed te kopen dat bij deze leeftijd past. Dat zal in veel gevallen een lagere leeftijd zijn dan de leeftijd van je kind. Het is echter heel belangrijk niet te moeilijk speelgoed aan te schaffen. Spelen is heel belangrijk voor een kind omdat hij zich dan even kan terug trekken aan de wereld van alledag. Juist voor kinderen met een verstandelijke handicap is dat heel belangrijk omdat ze nogal eens overvraagd worden door hun omgeving. Geef uw kind daarom de ruimte om te spelen zoals hij dat wilt, ook al doet dat misschien wat kinderachtig aan. Hij doet daarmee weer energie op om er tegen aan te gaan in de wereld. Dus als uw kind er bijvoorbeeld zin in heeft om lekker taartjes te bakken in de zandbak of met een garage te spelen, geef hem dan die ruimte! Ook al is hij al 12! Maar zoek ook stoer speelgoed met hem uit. Wat als ieder ander kind wil hij ook indruk maken op anderen en zich lekker kunnen afreageren. Verder is het belangrijk dat u even de tijd neemt om met uw kind te onderzoeken hoe nieuw aangeschaft speelgoed werkt en wat u er allemaal mee kunt doen. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen met een verstandelijke handicap meer dan andere kinderen op gang moeten worden geholpen met hun spel en minder gemakkelijk zelf op leuke spel-ideeën komen. Daar heeft uw kind u echt even bij nodig. Het zijn trouwens vaak ook heerlijke momenten om te delen met uw kind, die voor allebei genieten kunnen zijn.

Kunt u mij een advies geven over het inrichten van een wachtkamer waar kinderen komen van de leeftijd 4 t/m 16?

Ik kan u wel een paar suggesties doen rondom de inrichting van een wachtkamer. Het is jammer dat u niet mailt wat voor wachtkamer het betreft. Het is namleijk zo dat kinderen tot en met een jaar of zeven over het algemeen graag fantasiespel spelen. Dit spel helpt hen (onbewust) beter greep te krijgen op allerlei zaken van alledag. Zeker wanneer dat dringende zaken betreft. Is het een wacht kamer voor een artsenpraktijk dan kan het helpend zijn voor de kinderen om daar speelmaterialen te leggen die betrekking hebben op een doktersbezoek. Stoere “coole” figuren (Transformers, action maar ook Barbies en (machtige) prinsessen zijn ook fijn om mee te spelen. Ze helpen je sterk te zijn als je wacht op iets spannends. De oudere kinderen zullen echter niet meer zo gemakkelijk spelen in gezelschap van anderen. Puzzels en spelletjes die je alleen kunt spelen zijn dan aantrekkelijker en voor de oudere kinderen is het beter op zoek te gaan naar tijdschriften die passen bij de leeftijdsgroep. Jongens en meisjes hebben een heel verschillende interesse op deze leeftijd. het is goed voor beide iets te neer te leggen.
Verder wil ik adviseren om niet te klein en/of gedetailleerd speelgoed neer te leggen. Zeker wanneer deze stoere pop je geholpen heeft om je spanning in banen te leiden is de verleiding erg groot hem of haar in je zak te steken (ook voor kinderen die dat in andere situaties nooit zouden doen!!) Bovendien is speelgoed dat niet compleet of stuk erg onaantrekkelijk. Speelgoed dat niet zo duur is gemakkelijk te vervangen of compleet gemaakt.

Wat is pedagogisch verantwoord speelgoed?

Zoals u ongetwijfeld wel al in de boeken heeft gevonden, betekent pedagogisch opvoedkundig. De opvoedkunde is de leer van de opvoeding oftewel het groot brengen van kinderen. De pedagogiek beschrijft dus hoe we kinderen groot kunnen brengen en het liefst op een verantwoorde manier. Wat een verantwoorde manier is, is echter sterk afhankelijk van de visie of overtuiging van de pedagoog. Binnen de pedagogiek zijn er verschillende stromingen met verschillende overtuigingen. Deze stromingen en overtuigingen hebben vooral te maken met het beeld van de mens en vooral het kind dat men heeft. Zo zijn er stromingen die er vanuit gaan dat de mens ( en met name het kind) gedreven wordt door driften en lusten die vergelijkbaar zijn met die van dieren (bijv. psychoanaltyci zoals Freud) en dient het groot brengen van kinderen er vooral op gericht te zijn ze te leren deze driften te onderdrukken of , liever, in maatschappelijke geaccepteerde banen te leiden. Andere stromingen gaan er van uit dat de mens van nature goed is en dat je het kind vooral de ruimte en veel liefde moet geven wil je er voor zorgen dat hij zich tot een gelukkig mens kan ontplooien (humanisme, Maslow). Weer anderen gaan er vanuit dat het gedrag van de mens volledig bepaald wordt door zijn omgeving en zij zijn er daarom van overtuigd dat je een kind goed opvoedt door gewenst gedrag te belonen en ongewenst gedrag te negeren (behaviorisme, Skinner). Wat pedagogische verantwoord speelgoed is, is dus sterk afhankelijk van de overtuiging van de pedagoog. Zo zal de psychoanalyticus het uitstekend vinden als een kind met pistooltjes speelt omdat hij zijn agressieve driften op een onschuldige manier tot uiting kan laten komen (beter dan echt iemand te verwonden) terwijl de behaviorist van mening is dat het kind dat juist ervaart dat agressief gedrag belonend is. Je snapt nu misschien waarom het niet lukt een algemeen geldende definitie te vinden van pedagogische verantwoord. Je zult dan eerst moeten beslissen wat je met de opvoeding van een kind wilt bereiken en op welke manier, oftewel welke stroming jou het meest aanspreekt. Misschien kan H.4 uit het boek “gedragsproblemen” van prof. J.D. van der Ploeg (ISBN 90 5637 117 7) je helpen in zicht te krijgen in de verschillende pedagogische stromingen. Een alternatief is natuurlijk goed te omschrijven wat jij onder pedagogisch verantwoord verstaat en waarom.

Mijn dochter van 4 jaar kan erg slecht zelf spelen. Heeft u voor mij handige tips?

Er zijn kinderen die liever met anderen spelen dan alleen. Er zijn ook kinderen die spelen uberhaupt moeilijk vinden. Op basis van de beperkte informatie uit uw mailtje kan ik uiteraard niet opmaken of uw dochtertje tot een van deze groepen behoort, maar ik kan wel wat algemene informatie geven. Wellicht kunt u daar wat tips uithalen voor uw dochtertje. Zo ben ik benieuwd hoe uw dochtertje op school speelt. Lukt het daar ook moeilijk tot spel te komen of heeft ze daar haar klasgenootjes als speelkameraadjes. In het laatste geval zou ik me niet te veel zorgen maken. Naarmate kinderen ouder worden, zoeken ze steeds vaker leeftijdgenootjes op en heeft ze u steeds minder nodig. Ook zou ik graag willen weten of ze eerder wel goed alleen kon spelen. Soms komen kinderen niet of moeilijk tot spelen wanneer er indrukwekkende gebeurtenissen plaats vinden in hun leventje. Zo bleek uit onderzoek dat kinderen minder goed spelen wanneer hun ouders kort geleden gescheiden waren, maar ook minder dramatische gebeurtenissen als voor het eerst naar school gaan, kunnen er toe leiden dat kinderen een tijdje uit balans zijn. Je ziet dat terug in hun spel. Een andere mogelijheid is dat u zelf zo’n goede speler bent ,dat uw dochtertje er geen genoeg van kan krijgen om met u te spelen. Dat kunt u doorbreken door de rollen steeds meer om te draaien en uw dochtertje steeds meer te laten bepalen hoe en wat er gespeeld gaat worden. Als u heeft voorgelezen, kunt u haar bijvoorbeeld vragen nu eens iets aan u voor te lezen (uiteraard bij een prentenboek) en vraag haar wat ze wilt knutselen, hoe jullie dat moeten aanpakken, wat je daarvoor nodig hebt etc. Daardoor zal ze langzaam maar zeker ervaren dat ze u niet echt nodig heeft om lekker te kunnen spelen. Tenslotte wil ik als tip meegeven er op te letten dat het speelgoed dat u koopt goed aansluit bij wat uw dochter kan en leuk vindt. Ik zelf moeder van een dochter van vier en een dochter van twee en betrap me er nog wel eens op dat ik geneigd ben speelgoed te kopen dat ik leuk en mooi vindt, maar dat dat niet altijd overeen komt met de interesse van mijn dochters. Ik hoop dat ik u met deze tips weer wat nieuwe ingangen biedt, want het is heerlijk om goed te kunnen spelen. Dat gunnen we ieder kind, ook uw dochter!