Spelen in Coronatijd

Voor velen is het niet eenvoudig steeds samen met anderen de tijd door te brengen. Ger Ramakers, ontwikkelingspsycholoog weet veel van kinderen en spelen en geeft tips.
- Zorg voor routine, als het kan in samenspraak met je kinderen
- De kunst is om een goede mix te vinden van werken en spelen
- Afwisseling van werken, spelen, bewegen en regelmatig (op verantwoorde wijze) een frisse neus halen is belangrijk
- Leren samen spelen
- Zorg voor ontspanning - spelletjes die veel hilariteit oproepen

Meer informatie

Klik hiernaast op de blokjes met leeftijd voor informatie

Bekijk hier Speelgoedveiligheidstips

Wat is pedagogisch verantwoord speelgoed?

 

Antwoord: Zoals u ongetwijfeld wel al in de boeken heeft gevonden, betekent pedagogisch opvoedkundig. De opvoedkunde is de leer van de opvoeding oftewel het groot brengen van kinderen. De pedagogiek beschrijft dus hoe we kinderen groot kunnen brengen en het liefst op een verantwoorde manier. Wat een verantwoorde manier is, is echter sterk afhankelijk van de visie of overtuiging van de pedagoog. Binnen de pedagogiek zijn er verschillende stromingen met verschillende overtuigingen. Deze stromingen en overtuigingen hebben vooral te maken met het beeld van de mens en vooral het kind dat men heeft. Zo zijn er stromingen die er vanuit gaan dat de mens ( en met name het kind) gedreven wordt door driften en lusten die vergelijkbaar zijn met die van dieren (bijv. psychoanaltyci zoals Freud) en dient het groot brengen van kinderen er vooral op gericht te zijn ze te leren deze driften te onderdrukken of , liever, in maatschappelijke geaccepteerde banen te leiden. Andere stromingen gaan er van uit dat de mens van nature goed is en dat je het kind vooral de ruimte en veel liefde moet geven wil je er voor zorgen dat hij zich tot een gelukkig mens kan ontplooien (humanisme, Maslow). Weer anderen gaan er vanuit dat het gedrag van de mens volledig bepaald wordt door zijn omgeving en zij zijn er daarom van overtuigd dat je een kind goed opvoedt door gewenst gedrag te belonen en ongewenst gedrag te negeren (behaviorisme, Skinner). Wat pedagogische verantwoord speelgoed is, is dus sterk afhankelijk van de overtuiging van de pedagoog. Zo zal de psychoanalyticus het uitstekend vinden als een kind met pistooltjes speelt omdat hij zijn agressieve driften op een onschuldige manier tot uiting kan laten komen (beter dan echt iemand te verwonden) terwijl de behaviorist van mening is dat het kind dat juist ervaart dat agressief gedrag belonend is. Je snapt nu misschien waarom het niet lukt een algemeen geldende definitie te vinden van pedagogische verantwoord. Je zult dan eerst moeten beslissen wat je met de opvoeding van een kind wilt bereiken en op welke manier, oftewel welke stroming jou het meest aanspreekt. Misschien kan H.4 uit het boek "gedragsproblemen" van prof. J.D. van der Ploeg (ISBN 90 5637 117 7) je helpen in zicht te krijgen in de verschillende pedagogische stromingen. Een alternatief is natuurlijk goed te omschrijven wat jij onder pedagogisch verantwoord verstaat en waarom.
 

laden...
0 t/m 3 jaar
0 t/m 3 jaar

Kijk hier voor speelgoed en spellen voor kinderen van
0 t/m 3 jaar

4 en 5 jaar
4 en 5 jaar

Kijk hier voor speelgoed en spellen voor kinderen van
4 en 5 jaar

12 plus
12 plus

Kijk hier voor spellen vanaf 12 jaar en kijk hier voor meer suggesties


 

6 en 7 jaar
6 en 7 jaar

Kijk hier voor speelgoed en spellen voor kinderen van
6 en 7 jaar

8 en 9 jaar
8 en 9 jaar

Kijk hier voor speelgoed en spellen voor kinderen van
8 en 9 jaar

Koopwijzer
Koopwijzer

Welk speelgoed past bij welke leeftijd.

10 en 11 jaar
10 en 11 jaar

Kijk hier voor speelgoed en spellen voor kinderen van
10 en 11 jaar

Aankopen doen buiten EU

De rechten van consumenten zijn bij aankopen buiten de EU niet altijd hetzelfde als wanneer in Nederland artikelen worden gekocht. De eisen die aan de veiligheid van b.v. speelgoed worden gesteld, zijn niet altijd gelijk. Ook kan het zo zijn dat invoerrechten en BTW moeten worden voldaan. 
De Rijksoverheid geeft meer informatie incl. voorbeelden; ze zijn hier te vinden.

Advies: kijk op deze site, zeker als artikelen voor kinderen worden gekocht!