Privacybeleid

Privacy- en cookiebeleid van Stichting SpeelGoed Nederland
Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 19 juni 2018.

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Stichting SpeelGoed Nederland streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Reikwijdte en aanvaarding van dit privacybeleid
Door gebruik te maken van onze websites en aanverwante diensten, informeren wij u dat wij uw persoonlijke gegevens kunnen verzamelen, gebruiken, vrijgeven en opslaan, zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op alle delen van de websites die door Stichting SpeelGoed Nederland worden beheerd, inclusief onze websites www.speelgoedinfo.nl en www.speelgoedvanhetjaar.nl.

Privacy
Hoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?
Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden:
1. Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt, bijvoorbeeld door onze contactformulieren in te vullen;
2. Wanneer u onze website bezoekt;
3. Wanneer u onze sociale mediakanalen gebruikt.

Wij verzamelen de volgende persoonlijke gegevens:
Gegevens die Automatisch door Google Analytics worden verzameld.
Wanneer u onze websites bezoekt en/of gebruikt, verzamelen wij automatisch de persoonlijke gegevens die worden verstrekt door uw computer, mobiel apparaat of ander apparaat dat u toegang geeft tot onze websites. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u naar de Cookies-sectie. De verzamelde informatie bestaat uit het volgende:
o browserinformatie;
o besturingssysteem;
o geografische informatie;
o duur van uw bezoek;
o webpagina’s die u bezoekt;
o hyperlinks die u selecteert;
o navigatiepaden die u volgt;
o verwijzingsbronnen;
o informatie over uw verbinding, zoals uw IP-adres.

Persoonlijke gegevens die u expliciet verstrekt (zoals het invullen van onze contactformulieren):
o naam;
o geslacht;
o adres;
o postcode;
o woonplaats;
o land;
o (mobiel) telefoonnummer;
o e-mailadres;
o bedrijfsnaam;
o btw-nummer;
o websiteadres;

Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens:
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van de volgende wettelijke redenen:
A. voor de uitvoering van een contract (bijvoorbeeld door u te abonneren op onze nieuwsbrief);
B. ten behoeve van onze legitieme belangen, nl. marketingdoeleinden
C. voor naleving van wettelijke verplichtingen;

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden, op basis van de vermelde juridische redenen:

Doel: Juridische grond (en) contract-doeleinden
A of B Om u relevante inhoud te bieden.
B Om u te benaderen om onze diensten en producten te promoten.
A Om u te voorzien van een matchmaking-service.
A of B Om u te voorzien van helpdesk-ondersteuning.
A, B of C Om contact met u op te nemen via e-mail, bericht of telefoon.

Doel: Voor gebruik en optimalisatie van de website:
B Om te begrijpen hoe mensen onze websites en aanverwante diensten gebruiken en om onze website te verbeteren.
B Om uw ervaring en de inhoud op onze website te personaliseren.

Doel: Voor naleving van wettelijke vereisten:
C Om gerechtelijke procedures te vergemakkelijken.
C Om te voldoen aan wettelijke vereisten op basis van wet- en regelgeving.

Delen van persoonlijke gegevens:
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden in overeenstemming met dit privacybeleid en relevante wet- en regelgeving. Wij geven uw gegevens alleen in de volgende omstandigheden vrij:
Wij kunnen externe partijen gebruiken om uw persoonlijke gegevens te verwerken.
Met betrekking tot www.speelgoedinfo.nl:
Deze externe partijen zijn de bewerkers van Virtual Private Servers van Tilaa B.V. Uw persoonlijke gegevens worden overgebracht naar beveiligde servers in Haarlem en Amsterdam.
Met betrekking tot www.speelgoedvanhetjaar.nl:
Deze externe partijen zijn de bewerkers van Virtual Private Servers van HostingSRV. Uw persoonlijke gegevens worden overgebracht naar beveiligde servers in Amsterdam.

Bewaren van persoonlijke gegevens:
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens:
Wij nemen redelijke organisatorische en technische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen, de beschikbaarheid te garanderen en ongeoorloofde toegang, illegale verwerking of verspreiding te voorkomen, evenals onbedoeld verlies, wijziging of vernietiging.

Links naar andere websites:
Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Rechten van betrokkenen:
U heeft het recht om van ons bevestiging te verkrijgen over de vraag of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt. U kunt dit verzoek indienen via het volgende e-mailadres: info@speelgoedinfo.nl of info@speelgoedvanhetjaar.nl, of per post: Stichting SpeelGoed Nederland, Postbus 96070, 1006 EB Amsterdam.
Als u vervolgens van mening bent dat wij onjuiste, onvolledige, verouderde persoonlijke gegevens over u hebben of als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens onjuist hebben verwerkt, kunt u ons op elk gewenst moment vragen om die informatie te corrigeren. Door de hierboven vermelde contactgegevens of de getoonde opt-outmogelijkheden kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. U kunt ons verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. U kunt ons ook vragen om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere controller. Bezwaren en toegangsverzoeken, correctie, verwijdering of overdracht worden uitgevoerd, in overeenstemming met de wet, behoudens wettelijk toegestane uitzonderingen, binnen vier weken.

Klachten:
Als u een klacht of andere vraag heeft, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: info@speelgoedinfo.nl of info@speelgoedvanhetjaar.nl. Zorg ervoor dat u zoveel mogelijk informatie opneemt.
Wij zullen klachten en vragen binnen vier weken beoordelen. Wij doen er alles aan om geschillen op te lossen. Als u niet tevreden bent met de uitslag, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (DPA) en een klacht indienen. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

Cookies
Deze Cookies-sectie is complementair aan de Privacy-sectie.
Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser of smart-apparaat worden opgeslagen.

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en om de bruikbaarheid van de website te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies op onze website om uw ervaring op onze website te verbeteren.
Wij gebruiken analytische cookies om te zien wanneer en hoe u onze website gebruikt, door welk domein u onze website bezoekt en om de efficiëntie en kwaliteit van onze website te verbeteren. Stichting SpeelGoed Nederland maakt gebruik van de diensten van Google Analytics. De informatie verzameld door Google Analytics wordt overgedragen aan en gebruikt door Google op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Google anomaliseert de verzamelde IP-adressen en gebruikt een SSL-codering om de verzamelde informatie veilig over te dragen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Privacybeleid van Google.

De socialemediaknoppen op deze websites bevatten links naar specifieke social-mediapagina’s. Als u op een knop voor sociale media klikt, worden uw persoonlijke gegevens verwerkt door de specifieke sociale-mediaservice.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

MailChimp, om af en toe onze nieuwsbrief te sturen.
Om ons in staat te stellen onze nieuwsbrieven via MailChimp te verzenden, bieden wij MailChimp uw e-mailadres aan. In die gevallen worden uw gegevens verzonden naar een server die actief is in de Verenigde Staten en daar wordt opgeslagen in overeenstemming met het EU-VS-privacyschild.
MailChimp behandelt informatie over u in overeenstemming met de bepalingen van zijn Privacybeleid. MailChimp maakt ook gebruik van bepaalde technologieën, zoals pixels en webbakens, in de e-mails die via MailChimp worden verzonden. Met deze technologieën kan MailChimp bijhouden of u onze e-mails hebt geopend of aangeklikt en, indien dat zo is, de datum, tijd en het IP-adres die zijn gekoppeld aan het openen en/of klikken.
U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief, volgens de instructies in ieder bericht.

Bij uitschrijven van de nieuwsbrief, wordt de naam verwijderd uit het nieuwsbriefbestand van MailChimp.